اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ بهمن ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ترم ۴

برنامه درسي دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ترم ۴

نيمسال دوم تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

پروژه فناوری اطلاعات

آقای دکتر سلیمانی

۱۰- ۸

۲

دوشنبه

کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

خانم مقصودنیا

۱۴:۳۰- ۱۳

۳

سیستم های خبره

۱۷- ۱۴:۳۰

۴

سیستم های اطلاعات مدیریت

۱۹- ۱۷

۵

کارورزی (۲)

آقای دکتر سلیمانی

*

*دانشجویان گرامی دقت نمایند: زمان و نحوه برگزاری واحد های پروژه فناوری اطلاعات و کارورزی (۲) پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.