معرفی رشته های تحصیلی کاردانی

معرفی رشته های تحصیلی کارشناسی

رتبه های برتر کاردانی و کارشناسی

تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی

درباره دانشگاه

مرکز آموزش علمی- کاربردی رعد در زمستان سال 89  با هدف ارتقاء سطح علمی و آموزشی دانشجویان معلول(توانیاب)،  به ویژه افرادی که به علت عدم مناسب سازی محیط سایر دانشگاه­ها، امکان ادامه تحصیل نداشته و همچنین به منظور تسهیل ورود آنان به بازار کار با اخذ مجوز از دانشگاه جامع علمی- کاربردی تأسیس گردید.

 

به طور کلی هدف اصلی مرکز آموزش منجر به اشتغال برای دانش آموختگان به ویژه افراد دارای معلولیت می باشد.

امور معلولین

فرم های آموزشی

نواقص پرونده تحصیلی

فرم طرح مشکل

( شورا آموزشی )
ثبت نام و شهریه
اطلاعیه های معلولین
اخبار کلاس ها
اطلاعیه امتحانات
پژوهش و کارآفرینی
فرهنگی