معرفی رشته های تحصیلی کاردانی

معرفی رشته های تحصیلی کارشناسی

رتبه های برتر کاردانی و کارشناسی

تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی

درباره دانشگاه

مرکز آموزش علمی- کاربردی رعد در زمستان سال 1389 با هدف ارتقاء سطح علمی و آموزشی دانشجویان دارای معلولیت،  به ویژه افرادی که به علت عدم مناسب سازی محیط سایر دانشگاه­ها، امکان ادامه تحصیل نداشته و همچنین به منظور تسهیل ورود آنان به بازار کار با اخذ مجوز از دانشگاه جامع علمی- کاربردی تأسیس گردید.

به طور کلی هدف اصلی مرکز آموزش منجر به اشتغال برای دانش آموختگان به ویژه افراد دارای معلولیت می باشد.

فرم طرح مشکل

( شورا آموزشی )

مرکز نوآوری تابش رعد

امور دانشجویان دارای معلولیت

ثبت نام و شهریه
اطلاعیه افراد دارای معلولیت
اخبار کلاس ها
اطلاعیه امتحانات
پژوهش و کارآفرینی
فرهنگی