معرفی رشته های کارشناسی

معرفی رشته های کارشناسی

مرکز علمی کاربردی رعد، همه ساله اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی بدون کنکور می نماید.

برای آشنایی با رشته های کارشناسی بدون کنکور این مرکز روی رشته ی مورد نظر کلیک نمائید.

رشته‌ها

کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده

کارشناسی حرفه ای حسابداری- امور مالی

کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

کارشناسی حرفه ای روابط عمومی- امور رسانه

مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات

كارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی

مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار