اخبار و اطلاعیه ها

۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه امتحانی برخی از دروس ارائه شده در دوره های تحصیلی مرکز

امتحانات پايانی نيمسال دوم  تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶

برنامه زماني برخی از دروس ارائه شده در دوره های تحصیلی مرکز

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

پایگاه داده ها

چهارشنبه

۹۷/۰۳/۰۹

۱۴

۲

طراحی الگوریتم ها

چهارشنبه

۹۷/۰۳/۰۹

۱۴

۳

حسابداری مالی پیشرفته (۱)

چهارشنبه

۹۷/۰۳/۰۹

۱۶

۴

اصول حسابرسی

یکشنبه

۹۷/۰۳/۲۰

۱۳

۵

سیستم سفارشات خرید و انبارداری

یکشنبه

۹۷/۰۳/۲۰

۱۳

۶

تجارت الکترونیکی

یکشنبه

۹۷/۰۳/۲۰

۱۳

۷

اقتصاد کلان

یکشنبه

۹۷/۰۳/۲۰

۱۳

۸

حسابداری شرکتهای سهامی

چهارشنبه

۹۷/۰۳/۲۳

۱۳

۹

اصول طراحی صفحات وب

یکشنبه

۹۷/۰۳/۲۷

۸:۳۰

۱۰

حسابداری مالی (جبرانی)

پنج شنبه

۹۷/۰۳/۳۱

۱۰:۴۵

۱۱

حسابداری شرکت های غیردولتی

شنبه

۹۷/۰۴/۰۹

۱۴:۳۰

۱۲

حسابداری منابع انسانی

شنبه

۹۷/۰۴/۰۹

۱۴:۳۰