اخبار و اطلاعیه ها

۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویرسازی- ترم ۴

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم  تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶

دوره کارشناسی حرفه ای گرافیک تصویرسازی- ترم ۴

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

کارگاه تصویر سازی متون ادبی

یکشنبه

۹۷/۰۳/۲۰

۱۳

۲

کارورزی(۲)

۱۴

۳

اصول و فنون مذاکره

۱۵

۴

داستان مصور

سه شنبه

۹۷/۰۳/۲۲

۹

۵

کارورزی(۲)

۱۰

۶

کارگاه تصویر سازی دیجیتال۳ بعدی

چهارشنبه

۹۷/۰۳/۲۳

۹

۷

انسان در اسلام

دوشنبه

۹۷/۰۳/۲۸

۱۳

۸

طراحی تخصصی در تصویر سازی

یکشنبه

۹۷/۰۴/۰۳

۹

۹

انقلاب اسلامی ایران

سه شنبه

۹۷/۰۴/۰۵

۸:۳۰

۱۰

ورزش (۱)

پنج شنبه

۹۷/۰۴/۰۷

۱۵:۳۰