اخبار و اطلاعیه ها

۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - ترم ۲

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم  تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶

دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - ترم ۲

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

ترجمه متون ساده

پنج شنبه

۹۷/۰۳/۱۰

۸

۹۷/۰۳/۲۴

۲

گفت و شنود مقدماتی

سه شنبه

۹۷/۰۳/۲۲

۱۵

۳

کارآفرینی

یکشنبه

۹۷/۰۳/۲۷

۸:۳۰

۴

واژه شناسی

سه شنبه

۹۷/۰۳/۲۹

۱۴

۵

دستور زبان مقدماتی

پنج شنبه

۹۷/۰۳/۳۱

۱۰:۴۵

۶

خواندن و درک مفاهیم مقدماتی

شنبه

۹۷/۰۴/۰۲

۱۳:۲۰

۷

کاربرد اصطلاحات در ترجمه

دوشنبه

۹۷/۰۴/۰۴

۹

۸

فرهنگ عمومی

چهارشنبه

۹۷/۰۴/۰۶

۸:۳۰

۹

تربیت بدنی

پنج شنبه

۹۷/۰۴/۰۷

۱۵:۳۰

۱۰

آزمایشگاه مقدماتی

پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.