اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ فروردین ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی: روش تحقیق در علوم انسانی-دوره مقدماتی ویژه دانشجویان مفطع کارشناسی

سرفصل كارگاه آموزشي :
- جايگاه تحقيق و اولويت هاي آن
- مباني و اصول تحقيق
- شيوه هاي موضوع يابي در تحقيق
- متغير يابي و رابطه ميان متغيرها در تحقيق
- رهيافت هاي نظري در روش تحقيق
- مأخذ شناسي و روش هاي مأخذ نويسي در تحقيق
- روش هاي كيفي
- روش هاي كمي

نكات قابل توجه:
روز و تاريخ برگزاري: سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۸
ساعت برگزاري: ۹الي ۱۳ (به همراه پذيرايي ميان وعده)
هزينه كارگاه: ۸۰هزار تومان
مهلت ثبت نام: ۱۱ارديبهشت ماه
رعايت ضوابط و مقررات اماكن آموزشي الزامي است.
جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد شماره تلفن هاي ذيل تماس حاصل فرماييد.

شماره تلفن : ۰۹۲۰۳۱۸۴۷۸۲ (آقاي مهدوي)

لازم به ذكر است به شركت كنندگان در دوره گواهينامه مركز آموزش علمي كاربردي رعد ارائه خواهد شد