اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ بهمن ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای گرافیک- تصویرسازی- ترم ۴

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای گرافیک- تصویرسازی  ترم ۴

نيمسال دوم تحصیلی  ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

داستان مصور

خانم خزانه داری

۱۲- ۸

۲

شنبه

کارگاه تصویر سازی متون ادبی

آقای سلماسی

۱۶- ۱۲

۳

شنبه

کارورزی(۲)

آقای سلماسی

۲۰- ۱۶

۴

سه شنبه

طراحی تخصصی در تصویر سازی

خانم رنجبر

۱۲- ۸

۵

سه شنبه

کارورزی(۲)

خانم خزانه داری

۱۶- ۱۲

۶

سه شنبه

اصول و فنون مذاکره

آقای سلماسی

۲۰- ۱۸

۷

چهارشنبه

کارگاه تصویر سازی دیجیتال۳ بعدی

آقای ایمان زاده

۱۲- ۸

۸

چهارشنبه

انقلاب اسلامی

خانم زینعلی

۱۴- ۱۲

۹

پنج شنبه

ورزش ۱

خانم عنبری

۲۰- ۱۸