اخبار و اطلاعیه ها

۳۱ تیر ۱۳۹۶

اطلاعیه جهت دانشجویانی که با استاد زینعلی معرفی با استاد دارند


اطلاعیه جهت دانشجویانی معرفی با استاد دارند

کلیه دانشجویان گرامی که با استاد خانم زینعلی درس معرفی به استاد أخذ نموده اند جهت هماهنگی با استاد روز سه شنبه مورخ ۳ مردادماه ساعت ۱۴ و نیم در مرکز حضور یابند.
همچنین امتحانات کلیه دروس  معرفی به استاد مربوط به استاد سرکار خانم زینعلی روز شنبه مورخ ۷ مردادماه ساعت ۱۴ می باشد.