اخبار و اطلاعیه ها

۱۸ بهمن ۱۳۹۵

قابل توجه دانشجویان محترم" روند فرآیند مهمان

قابل توجه دانشجویان محترم

زمان ثبت درخواست مهمان در سامانه سجاد،
در نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵ از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۴  لغایت ۹۵/۱۲/۳ میباشد.