اخبار و اطلاعیه ها

۱۹ آبان ۱۳۹۵

قابل توجه دانشجویان استاد: خانم صادقی (اطلاعيه امتحان میان ترم)

اطلاعيه امتحان میان ترم


قابل توجه دانشجویان استاد: خانم صادقی

برنامه زمانی امتحان میان ترم

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

زبان تخصصی(۱)

شنبه

۹۵/۰۹/۰۶

۱۴:۳۰

مباحث جاری در حسابداری

یکشنبه

۹۵/۰۹/۰۷

۱۲:۳۰