اخبار و اطلاعیه ها

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعیه کلاس جبرانی درس "برنامه نویسی مقدماتی" استاد: خانم ترابی

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس "برنامه نویسی مقدماتی" استاد: خانم ترابی روز شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۸

ساعت  ۱۳- ۱۰ تشکیل می گردد.