اخبار و اطلاعیه ها

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعیه کلاس جبرانی درس "مدیریت خدمات فناوری اطلاعات" استاد: خانم باورصاد

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس "مدیریت خدمات فناوری اطلاعات" استاد: خانم باورصاد روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۲۷

ساعت  ۱۳- ۹ تشکیل می گردد.