اخبار و اطلاعیه ها

۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعيه عدم تشکیل کلاسهای درس استاد خانم همتی

اطلاعيه عدم تشکیل کلاسهای درس استاد خانم همتی

نام درس

تاریخ عدم تشکیل

ارتباطات انسانی

پنج شنبه ۹۵/۰۲/۲۳

روانشناسی کار

یکشنبه ۹۵/۰۲/۱۹