اطلاعیه کلاس های جبرانی

۲۴ فروردین ۱۳۹۵

اطلاعیه کلاس جبرانی "حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی" استاد:آقای پاکزاد،

اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس "حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی"

استاد:آقای پاکزاد، روز  شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۲۸

ساعت ۲۰-۱۶  تشکیل می گردد.