اخبار و اطلاعیه ها

۲۲ اسفند ۱۳۹۴

اطلاعيه عدم تشکیل کلاسهای درس استاد: خانم فلاح پور

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس

کلاسهای درس استاد: خانم فلاح پور روز پنج­شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۱۹

تشکیل نمی­گردد.