اخبار و اطلاعیه ها

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

اسامی دانشجویانی که، در یک یا چند درس مشمول حذف آن درس شده ­اند

اطلاعیه

دانشجویان گرامی کارشناسی به اسامی ذیل:

به علت غیبت بیش از ۱۶/۳ در یک یا چند درس مشمول حذف آن درس شده ­اند، لذا جهت دریافت مصوبه شورای آموزشی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه به واحد آموزش (سرکار خانم صفری)مراجعه نمایند.

۱. حمیدرضا احمدزادی
۲. عطیه غفاری قیوم
۳. حامد شریفان سیگارودی
۴. اصغر دهنادی
۵. ناهید سادات غفاری
۶. حمیدرضا مهرایی
۷. جهان ارفعی
۸. زهرا قربانی پور
۹.سجاد خسروآبادی