اخبار و اطلاعیه ها

۲۷ بهمن ۱۳۹۷

اطلاعیه مهم: زمان ثبت درخواست میهمان


اطلاعیه مهم

زمان ثبت درخواست میهمان برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ در سامانه آموزشی دانشگاه از تاریخ ۹۷/۱۱/۲۱ لغایت ۹۷/۱۱/۲۸ می باشد.