عناوین دوره هائی که مرکز آموزش علمی-کاربردی رعد در مهر ۱۳۹۴ دانشجومی پذیرد به شرح ذیل می باشد.
ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم اظهار کرد: وام شهریه و وام مسکن از جمله وام‌های دانشجویی پر متقاضی است که از سوی دانشجویان در سال تحصیلی جاری بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

رییس دانشگاه پیام نور لرستان از رسیدگی به مشکلات دانشجویان تحت پوشش ارگان‎های حمایتی در قالب طرح« همنشینی با همدلان » در ماه مبارک رمضان خبر داد.

اولقبل۱۲۳۴ ... بعدآخر

بعد آخر ۱/۸۱

اطلاعیه ها