کد رشته هایی که مرکز علمی کاربردی رعد (ویژ افراد دارای معلولیت ) در دوره های ذیل و در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد .

ثبت نام بدون آزمون دوره های کاردانی به کارشناسی دانشگاه جامع علمی- کاربردی از روز شنبه ۷ شهریورماه ۹۴ آغاز می شود.

مهلت ثبت نام در پذیرش بدون آزمون مقطع کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ۴ شهریور ماه تمدید شد.
"روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی"

اولقبل۱۲۳۴ ... بعدآخر

بعد آخر ۱/۸۲

اطلاعیه ها