تربیت بدنی

دسته بندی

فاطمه بهمنی  کسب مدال برنز مسابقات پارآسیایی مالزی آبان ماه 92
حسین خرسند عضو تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولین قهرمان پرتاب نیزه در مسابقات جهانی 2016 امارات قهرمان پرتاب دیسک پارآسیایی جاکارتا در سال 2018  
مسئول تربیت بدنی مرکز جناب آقای حسن محمود آبادی مقام های کسب شده توسط ورزشکاران مرکز حسین خرسند  قهرمان پرتاب نیزه در سال 2016 امارات قهرمان  پرتاب دیسک پارآسیایی جاکارتا در سال 2018 سید محمد جعفری طباطبائی جعفری عضو تیم ملی قایقرانی جانبازان و معلولین و رشته های شنا، تنیس روی میز، تنیس روی چمن،...
1 2