اطلاعیه های مربوط به افراد دارای معلولیت

اطلاعیه های مربوط به افراد دارای معلولیت :

  • چه کسانی مشمول این شرط می باشند :

 توانیابانی که کارت بهزیستی و یا نامه عضویت در سازمان بهزیستی را دارا باشند.

 

  • شهریه ترم تابستان :

  • واحد های اخذ شده تابستان در زمره نیمسال های تحصیلی محاسبه نمی شود و پرداخت شهریه تحصیلی آن مشمول سقف سنوات نمی باشد.

 

 قوانین پرداخت 15% سهم ستاد ( حق نظارت) :

 

  • انتخاب واحد در بازه تعیین شده توسط واحد آموزش
  • ورود به بخش تأیید نهایی دروس انخاب شده
  • مشاهده مبلغ تعیین شده بر اساس شهریه ثابت و میزان واحدهای انتخاب شده
  • پرداخت شهریه به منظور تأیید نهایی
  • در صورت عدم پرداخت شهریه، واحدهای اخذ شده بعد از 48 ساعت توسط سامانه حذف خواهند شد.

Leave a Reply