رشته های کاردانی

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی- مددکاری خانواده

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی- مددکاری خانواده

تعریف و هدف:

برنامه درسی کاردانی ناپیوسته”مددکاری خانواده” شامل مجموعه ای از قابلیت ها است که دست یافت به آنها نیاز به گذرندان دروس نظری و عملی است که فرد را برای ایجاد ارتباط موثر با گروه های هدف خانواده، جمع آوری، ثبت و مستندسازی اطلاعات مورد نیاز، بکارگیری تکنیک های مددکار در مواقع بحرانی و… آماده می کند. هدف از اجرای این دوره، آموزش نیروی انسانی متبحر و کاردانی است که توانائی کار در مراکز و شرایط مختلف را دارا بوده و دانش و مهارت خود را در زمینه توانمندسازی و توان افزائی افراد و گروه های نیازمند دریافت خدمات مددکاری به کار گیرد. 

ضرورت و اهمیت:

مددکاری اصولا فرایندی است که شخص را قادر می سازد تا در راههایی که انتخاب می کند به رشد و بالندگی برسد. مشکلات خود را حل کند و به راحتی با بحرانها روبه رو شود.هدف اصلی این دوره تسهیل پیشرفت این روند برای خدمت گیرندگان سازمان بهزیستی می باشد. در حال حاضر تعدادی از مددکاران اجتماعی شاغل در بخش بهزیستی صرفا براساس تجربه و بدون دانش تخصصی به جمعیت هدف ارائه خدمت می کنند و نیازمند آموزش در زمینه دانش و اطلاعات روز می باشند تا بتوانند با بهره گیری از توانائی ها و شرایط موجود در جهت ارتقا سطح کیفیت خدمات خود اقدام نمایند.این دوره بر تربیت افراد که به صورت غیرتخصصی در زمینه مددکاری فعالیت می کنند تا عملکرد آنها را به سطح قابل قبولی برساند.

قابلیت ها و مهارتهای مشترک فارغ التحصیلان:

الف- گزارش نویسی و مستندسازی

ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیتها

پ- انجام کار گروهی

ت- طبقه بندی و پردازش اطلاعات

ث- بهره گیری از رایانه

ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست

ح- ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

  • توانایی شناخت گرو های هدف خانواده
  • توانایی ایجاد ارتباط موثر با گروه های هدف خانواده
  • توانایی ارائه گزارش کامل مددکاری
  • توانایی برقراری ارتباط با خانواده
  • انجام کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی
  • توانایی بکارگیری تکنیک های مددکاری در مواقع بحرانی
مشاغل قابل احراز:
  • مددکاری اجتماعی در مجتمع های خدمات بهزیستی (دولتی و غیردلتی)، مراکز نگهداری کودکان، افراد بی سرپرست، سالمندان و سایر گروه های در معرض خطر و آسیب پذیر، انجمن ها و تشکل های عام المنفعه و خیریه غیر دولتی و دولتی، واحدهای بهداشتی، درمانی و بیمارستانها و…