رشته های کاردانی

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری ورزش معلولین

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری ورزش معلولین

 تعریف و هدف:

برنامه آموزشی کاردانی حرفه ای مربیگری ورزش معلولین به دوره ای اطلاق می گردد که درآن دانشجویان مجموعه ای از دانش و مهارتهای خاص توانبخشی معلولان را یاد گرفته و هدف از فراهم آوردن این دوره فراهم نمودن امکان استفاده از ورزش به گونه مناسب در امر بازپروری و توانبخشی معلولین اجتماعی، جسمی، حرکتی، ذهنی و روانی است.

ضرورت و اهمیت:

با توجه پیچدگی وظایف سازمان بهزیستی نیاز به تربیت مربیان ورزش معلولین در جهت تحقق اهداف بهزیستی و به منظور حمایت از فرد معلول تا رسیدن به استقلال فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی امری ضروری است.

قابلیت ها و مهارتهای مشترک فارغ التحصیلان:

الف- گزارش نویسی و مستندسازی

ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیتها

پ- انجام کار گروهی

ت- طبقه بندی و پردازش اطلاعات

ث- بهره گیری از رایانه

ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ- سازماندهی و ادراه کردن افراد تحت سرپرست و آموزش آنها

ح- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

  • شناخت معلولین
  • برنامه ریزی برای ورزش معلولین با در نظر گرفتن نوع معلولیت و کمک به امر توانبخشی آنان
  • راه اندازی تشکل های و تیم های ورزشی در سطح بخش بهزیستی برای معلولین
  • فراهم سازی امکان برگزاری مسابقات برای انواع معلولیت ها
مشاغل قابل احراز:
  • – مربی ورزش مراکز نگهداری کودکان معلول
  • – سرپرست ورزش کلینیک توانبخشی معلولان
  • – کارشناس ورزشی اداره بهزیستی در زمینه معلولان
  • – کمک مشاور خانواده در زمینه ورزش به خانواده های معلولان ذهنی