مرکز نوآوری تابش رعد

مرکز نوآوری تابش رعد

در دو زمینه با:

1- صنایع توانبخشی مورد نیاز معلولین

2- مطالعات تخصصی معلولین با اهداف فعالیت 

اصلی و فرعی به تفکیک فعالیت می نماید:

اصلی:

 • ارتقاء سطح علمی و دانش کار افراد دارای معلولیت برای ورود به جامعه، بازارکار و اشتغال
 • تربیت مربی، مددکار و سایر نیروی­های متخصص مورد نیاز مراکز آموزشی و توانبخشی افراد دارای معلولیت
 • انجام پژوهشهای کاربردی مرتبط با افراد دارای معلولیت
 • نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی
 • تغییر نگرش جامعه جهت فرهنگ سازی مرتبط با شناخت معلولین در سطح جامعه

فرعی:

 • فراهم کردن فضای مناسب، تجهیزات و امکانات لازم برای اجرای دوره های آموزشی در حد مطلوب و متناسب با نیاز افراد دارای معلولیت
 • برگزاری دوره های علمی- کاربردی مقطع دار، در کلیه سطوح آموزش عالی مهارت و فنـاوری، بر اساس نیاز و با رعایت ضوابط دانشگاه و مصوبات شورای گسترش آموزش عالی
 • برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت، تک پودمان و تک درس مورد نیاز با رعایت ضوابط دانشگاه
 • پیشنهاد دوره­های جدید بر حسب نیاز افراد دارای معلولیت به دانشگاه، همکاری و مشارکت با دانشگاه در تدوین برنامه های درسی این دوره­ها
 • اصلاح برنامه های درسی و تدوین شیوه های اجرائی برگزاری دوره ها، متناسب با وضعیت جسمی ـ حرکتی افراد دارای معلولیت با مجوز دانشگاه
 • برنامه­ ریزی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، دانشجوئی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و اساتید
 • تلاش و مساعدت در زمینه جذب و به کارگیری دانش آموختگان توانیاب

اولین رویداد شتاب(استارت آپی)
نیازهاي فناورانه ویژه افراد داراي معلولیت جسمی – حرکتی

استارت آپ توانبخشی

دومین رویداد ملی استارت آپی در حوزه فناوری های توانبخشی افراد دارای معلولیت، سالمندان و جانبازان

اولین رویداد شتاب(استارت آپی) کفش و صنایع وابسته با همکاری مرکز علمی کاربردی بین المللی کوشا و مرکز آموزش علمی کاربردی رعد

تیم رادیو توان مرکز آموزش علمی کاربردی رعد موفق به کسب مقام اول وصاحب ایده برتر در این استارت آپ شد.

به مناسبت هفته کارآفرینی، با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت افراد در زمینه‌های شغلی، وبینار آماده سازی شغلی به عنوان محور اشتغال و توانمند سازی را برگزار میگردد.

به مناسبت هفته کارآفرینی، با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت افراد در زمینه‌های شغلی، وبینار آماده سازی شغلی به عنوان محور اشتغال و توانمند سازی را برگزار میگردد.