دانشگاه علمی کاربردی نیکوکاری رعد مفتخر است برای اولین بار "رویداد شتاب(استارت آپی) نیازهاي فناورانه ویژه افراد داراي معلولیت جسمی - حرکتی را به صورت Event Reverse Pitch با نام Rehabtech Challenge" با هدف حمایت از ایده ها و نیازهای این حوزه با مشارکت مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان،مرکز ضایعات نخاعی ایران، شرکت های همیار مکانیک کوشا، توان همگام، توانیتو و میراب برگزار نماید، بدینوسیله از کلیه افراد علاقه مند به ویژه افراد دارای معلولیت، پژوهشگران، اندیشمندان، صاحب نظران، اساتید، دانشجویان، مراکز آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و فعالان صنعت توانبخشی و صنایع وابسته دعوت می گردد در این رویداد بزرگ علمی شرکت نمایند.
زمان برگزاری رویداد: روز دوشنبه 1400/02/27 از ساعت 9 الی 12

آیا میدانید اگر هر نوع نیاز و مشکل خاصی در حوزه توانبخشی داشته باشید می توانید آن را برای ما ارسال فرمائید تا در رویداد RehabTech Challenge توسط شرکت کنندگان خلاق و منتورهای توانمند بررسی و برای آن نیاز راهکاری مناسب ارائه گردد.

آیا میدانید اگر ایده ای در حوزه توانبخشی داشته باشید
می توانید آن را در رویداد Rehabtech Challenge عملی نمایید؟
پس ایده خود را جهت بررسی و نهایی شدن شرکت در رویداد
ارسال نمایید.