✏️قابل توجه دانشجویان محترم✏️

امکان ثبت درخواست انتقال از تاریخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۰۱ لغایت ۱۴۰۲٫۰۳٫۱۵ در سامانه آموزشی (هم آوا) میسر می باشد.

با تشکر آموزش