رشته های مقطع کارشناسی:

کارشناسی حرفه ای حسابداری امور مالی
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی- امور رسانه
کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی
کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی- خانواده
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی- ورزشی
کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب وکار
مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات

 

رشته های مقطع کاردانی:

کاردانی حرفه ای حسابداری امور مالی
کاردانی حرفه ای روابط عمومی
کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی- آثار مکتوب و متون رسمی
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی- خانواده
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب وکار
کاردانی فنی نر م افزار- برنامه سازی کامپیوتری

 

برای پیش ثبت نام کلیک کنید