به اطلاع دانشجویان گرامی که آزمون متمرکز دارند می رساند؛

❌❌❌به اطلاع دانشجویان گرامی که آزمون متمرکز دارند می رساند؛

آخرین مهلت شرکت در مانور آزمایشی آزمون متمرکز و تکمیل نمودن اطلاعات روز چهارشنبه مورخ ۲۹ دی ماه می باشد.

📍دانشجویان دقت نمایید شماره تماس، ورود به سامانه، اتمام نظرسنجی، تایید اطلاعات را کامل انجام دهید.