جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره آیین نامه ذیل را مطالعه نمایید.?

لازم به ذکر است دانشجویانی که در این جشنواره شرکت خواهند کرد به مانند سال قبل امتیازاتی را در ۶ نمره دروس گروه معارف دریافت خواهند کرد

دستورالعمل هفدهمین جشنواره سراسری قرآن و عترت