دانشگاه رعد با دوره‌های:
• کاردانی حرفه ای حسابداری امور مالی
• کاردانی حرفه ای روابط عمومی
• کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی- آثار مکتوب و متون رسمی
• کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
• کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی- مددکاری خانواده
• کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمی
• کاردانی فنی نرم افزار- برنامه سازی کامپیوتر
• کارشناسی حرفه ای حسابداری امور مالی
• کاردانی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی
• کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی- خانواده
• مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات
در دو مقطع کاردانی و کارشناسی
برای اطلاع بیشتر از دوره‌ها با این شماره‌ها تماس بگیرید:
۸۸۳۷۱۱۰۱ – ۰۹۰۵۲۵۵۰۱۵۴