قابل توجه: کلیه دانشجویان گرامی کاردانی و کارشناسی(اطلاعیه مهم)

❌❌به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی کاردانی و کارشناسی می رساند:

با توجه به اختلال بوجود آمده در سامانه هم آوا در طی ۴۸ ساعت گذشته، تغییرات ذیل در تقویم آموزشی سامانه اعمال گردیده است.

● درخواست تجدیدنظر دانشجویان برای نمرات نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ لغایت ساعت روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۴ می باشد.

● تمدید رسیدگی مدرس برای تجدیدنظر نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ لغایت روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ می باشد.

● تمدید انتخاب واحد نیمسال تابستان ۱۴۰۰ دانشجویان تا ساعت ۲۳:۵۹ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ می باشد.

تاریخ نصب اطلاعیه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۳