قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت شرکت در امتحانات دروس متمرکز نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399 به آدرس­های الکترونیکی https://examuast.ir و https://exam-uast.ir در زمان مانور اجباری و برگزاری آزمون مراجعه نمایید.