آخرین مهلت تماس تلفنی با واحد آموزشی و یا مراجعه حضوری برای اطلاع از وضعیت آموزشی

اطلاعیه مهم

به اطلاع دانشجویان گرامی به اسامی زیر می رساند، آخرین مهلت تماس تلفنی با واحد آموزشی و یا مراجعه حضوری برای اطلاع از وضعیت آموزشی جهت شرکت در امتحانات پایان ترم روز سه شنبه ۲۵ خردادماه تا ساعت ۱۶ می باشد، درصورت عدم هماهنگی با واحد آموزش و عدم ارائه مستندات لازم برای موجه نمودن غیبت، وضعیت غیبت غیرموجه(نمره صفر) در کارنامه دانشجویان ثبت خواهد شد.