اطلاعیه مهم

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی که در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دروس آزمون متمرکز اخذ نموده اند می رساند؛

🎥 فیلم مربوط به آزمون دروس متمرکز👆👆

مانور آزمایشی از روز یکشنبه مورخ ۶ تیرماه لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹ تیرماه می باشد.