??قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی:

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ درس “ورزش” را اخذ نموده اند زمان برگزاری کلاس به صورت آنلاین از طریق سامانه ریلاین روز یکشنبه ساعت ۱۰-۸ برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است کلیه کلاسهای درس ورزش با استاد “جناب آقای محمود آبادی” برگزار میگردد.