قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی حسابداری مالی:

کلاس جبرانی درس “مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری” با استاد جناب آقای زمانیان روزهای جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ و ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۰-۸ برگزار خواهد شد.

🔴کلاس_جبرانی