قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی حسابداری مالی:

کلاس جبرانی درس “کاربرد رایانه در حسابداری” با استاد سرکار خانم صادقی روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۶-۱۴ و ۱۸-۱۶ برگزار خواهد شد.

🔴کلاس_جبرانی