قابل توجه دانشجویان گرامی که به دلیل ثبت نام مشروط، مجاز به انتخاب واحد نمی باشند

📣📣‌ دانشجویان گرامی به اسامی ذیل به دلیل ثبت نام مشروط، مجاز به انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نمی باشند. لذا جهت پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت مقطع قبلی خود تا قبل از شروع زمان حذف و اضافه، اقدام نمایید.

ضمناً مرکز هیچگونه دسترسی جهت فعال نمودن انتخاب واحد شما عزیزان ندارد.

❌ اسامی دانشجویان ثبت نام مشروط؛

سولماز دلداری
نرگس جودکی
مجتبی حیدری هوشیار
وحید خاتمی پور
مهدی احمدعلی زاده اق گونی
صدیقه جهانگیری
فربد رحیمی مقدم
سیده خدیجه آل محمدی

معاونت آموزش:۹۹/۱۱/۲۲