هفتمین دوره مسابقات قهرمان کشوری دانشجویان “رشته شطرنج آنلاین”