قابل توجه دانشجویان علاقه مند به شرکت در اولین دوره مسابقات سوارکاری دانشجویان

دعوت از دانشجویان علاقه مند به شرکت در اولین دوره مسابقات سوارکاری دانشجویان

از دانشجویان علاقه مند به شرکت در اولین دوره مسابقات سوارکاری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های استان تهران و البرز دعوت ب عمل می آید تا روز شنبه مورخ ۲۹ آذرماه ۹۹ به لینک www.feuni.ir مراجعه و ثبت نام اولیه را انجام دهند.

آیین نامه اولین دوره مسابقات سوارکاری
دانشجویان دانشگاه های استان تهران و البرز
دانشگاه جامع علمی کاربردی
واحد استان تهران شرق

شرایط عمومی و فنی