اطلاعيه اتمام مهلت پرداخت شهريه و شروع امتحانات

اطلاعیه مهم پرداخت شهریه

با توجه به اتمام مهلت پرداخت شهريه و شروع امتحانات به اطلاع كليه دانشجوياني كه تاکنون موفق به پرداخت شهريه خود نشده اند ميرساند؛ آخرین مهلت تسویه حساب تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ١٣ ديماه ١٣٩٩ مي باشد در صورت عدم پرداخت، دانشجو قادر به شركت در امتحانات نمي باشد.
باتشكر
امور مالي