به اطلاع دانشجویان جدیدالورود که مغایرت موثر داشته اند میرساند

دانشجویان جدیدالورود مقطع کاردانی و کارشناسی که مغایرت موثر داشته اند میرساند