قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی روابط عمومی ترم ۱

کلاس های جبرانی در سامانه ریلاین بروزرسانی و اضافه گردید.

زمان و تاریخ کلاس های جبرانی را بررسی و در ساعات مقرر در کلاس های مربوطه شرکت فرمایید.

معاونت آموزش: 99/10/04