قابل توجه دانشجویان کاردانی حسابداری مالی ترم ۱ گروه B

قابل توجه دانشجویان کاردانی حسابداری مالی ترم ۱ گروه B :

کلاس جبرانی درس “حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی “ با استاد جناب آقای خیاطی در روزهای سه شنبه ساعت ۲۰-۱۸ برگزار میگردد.

لازم به ذکر است که از روز شه شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۴ هر هفته کلاس برگزار میگردد.

معاونت آموزش: ۹۹/۰۹/۰۳