رشته های کارشناسی

کارشناسی حرفه ای روابط عمومی- امور رسانه

کارشناسی حرفه ای روابط عمومی- امور رسانه

تعریف و هدف:

دوره کارشناسی حرفه ای روابط عمومی با گرایش امور رسانه در قالب آموزشهای علمی- کاربردی به برنامه درسی اطلاق می شود که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارتهای علمی و کاربرد آن در حوزه های روابط عمومی بتوانند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

ضرورت و اهمیت:

روابط عمومی در ساختار سازمانی نقش متنوع و چند بعدی دارد. از این لحاظ روابط عمومی ها نیازمند به کارگیری نیروی کارشناسی در حوزه های متفاوت روابط عمومی می باشند. به همین منظور رشته روابط عمومی با گرایش امور رسانه تدوین شده است.

روابط عمومی ها و رسانه ها با یک رویکرد مشترک اطلاع رسانی در جهت ارتقای سطح آگاهی مردم و مخاطبان، همواره نیاز به تعامل و پویایی بیشتر در حوزه اطلاع رسانی مشترک دارند. درک مشترک انتظارات و محدودیتهای رسانه ها و روابط عمومی از حوزه عملکرد وظایف سازمانی و پذیرش این مهم که رکن اطلاع رسانی و پذیرش آن از سوی مخاطبان در گرو اعتماد سازی می باشد. می تواند در جهت تعمیق مناسبات سالم و سازنده را فراهم سازد که ایجاد این بستر و تحقق این امر از وظایف خطیر کارشناس حرفه ای است.

قابلیت ها و توانمندیهای حرفه ای فارغ التحصیلان:

ایده پردازی تبلیغات داشته باشد و بتواند سناریو تبلیغی بنویسد.

نظارت و کنترل اجرای ایده ها داشته باشد.

روشهای هنری را در محتوای تبلیغات به کار بندد.

پیام های تبلیغاتی را در جامعه معنایابی کند.

بتواند با شبکه های اجتماعی کار کند.

مقاله بنویسد.

تاکتیکهای رسانه ای را بشناسد. با توانمندیهای نوین آشنا شود.

قادر به تهیه جوابیه و پاسخگویی به رسانه های گوناگون باشد. و متن سخنرانی برای مدیر ارشد سازمان را تهیه نماید.

مدیریت به منظور فراهم نمودن مشارکت اجتماعی برای اهداف توسعه کشور را داشته باشد.

مشاغل قابل احراز:
  • مددکاران اجتماعی در مجتمع های خدمات بهزیستی (دولتی،غیردولتی) مراکز نگهداری کودکان، افراد بی سرپرست، سالمندان و سایر گروه های در معرض خطر و آسیب پذیر، انجمن ها و تشکل های عام المنفعه و خیریه غیر دولتی و دولتی، کانون های اصلاح و تربیت فرزندان، واحدهای بهداشتی، درمانی و بیمارستانها، نیروهای انتظامی و مراکز وابسته به آنها، مراکز مشاوره و ترک اعتیاد، بخشهای مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی، دادگاه خانواده و ….