رشته های کاردانی

کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- گرافیک

کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- گرافیک

تعریف و هدف:

گرافیک هنری است که دامنه های حضور آن در تمامی شئونات زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم رسوخ یافته و دارای گرایشها و تخصص های گوناگون در خود است که علی رغم ارتباط همه این گرایشها نسبت به هم هر کدام در زمینه ای خاص و برای نوعی خاص از ارتباط پیام بکار گرفته می شوند. در گرافیک یک پیام را می توان با چند لحن و روش بیان ارائه نمود و با توجه به نوع پیام برای بیان گرایش خاص از مجموعه گرایشهای متنوع موجود در هنر گرافیک انتخاب و مورد استفاده قرار داده و ابلاغ پیام نماییم . هدف از تهیه برنامه کاردانی حرفه ای گرافیک، تربیت نیروی کارآموزده و تواناست تا بتواند اصول و مفاهیم فوق را پیاده نماید.

ضرورت و اهمیت:

سرعت بالای انتقال پیام از راه تصویر به خصوص در دنیای امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دنیایی که رسانه های تصویری بخش بزرگی از زندگی روزانه مردم را پرکرده است و انقلاب ارتباطی، جهان را به دهکده کوچک تبدیل کرده است نیاز به یک زبان بین الملل و سریع بیشتر حس می شود. رشته گرافیک می تواند وسیله ای بسیار مناسب جهت ارتباطی سریع و صریح که پیامهای مورد نظر را در سطح گسترده منتشر نماید.

قابلیت ها و مهارتهای مشترک فارغ التحصیلان:

الف- گزارش نویسی و مستندسازی

ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیتها

پ- انجام کار گروهی

ت- طبقه بندی و پردازش اطلاعات

ث- بهره گیری از رایانه

ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست

ح- ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

  • رسامی و اجرای آرم
  • اجرای تصویر سازی
  • اجرای بروشور، پوستر، کتاب، کاتالوگ
  • نظارت برامور چاپ
  • همکاری در اجرای آثار گرافیکی
مشاغل قابل احراز:
  • – کاردان اجرای آثار گرافیکی
  • – کاردان آتلیه طراحی
  • – کاردان امور چاپ آثار گرافیکی