رشته های کاردانی

کاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری امور مالی

کاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی

تعریف و هدف:

هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری، با سیستم های مالی و بنگاه های اقتصادی (خدماتی، بازرگانی و تولیدی) و موسسات دولتی و غیرانتفاعی آشنا شوند. همچنین توانایی لازم در تصمیم گیریهای صحیح و دقیق برمبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و درانجام وظایف تعریف شده و همکاری موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکتها و موسسات دولتی ایفای نقش نمایند.

ضرورت و اهمیت:

در یک بررسی کلی کمبود نیروی انسانی متخصص در این بخش کاملا مشهود می باشد و عدم اطلاعات لازم و کافی کارکنان مالی و حسابداری از طرفی تغییرات سریع در جوامع امروزی و نگرش های جدید به اقتصاد و تجارت، حسابداری و علوم مالی را که به زبان گویای امور تجاری می باشد بسیار پیچیده کرده است. لذا تدوین این برنامه برای رفع این مشکل یک ضرورت انکار ناپذیر است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان:

الف- گزارش نویسی و مستندسازی

ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیتها

پ- انجام کار گروهی

ت- طبقه بندی و پردازش اطلاعات

ث- بهره گیری از رایانه

ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ- سازماندهی و ادراه کردن افراد تحت سرپرست و آموزش آنها

ح- خلاقیت و نوآوری

مشاغل قابل احراز:
  • – کاردان مسئول دایره حسابداری
  • – کاردان مسئول هزینه ها و وصول درآمدها
  • – کمک حسابدار مالی
  • – کاردان مسئول حقوق و دستمزد
  • – کاردان مسئول تنخواه