رشته های کاردانی

کاردانی حرفه ای بازاریابی

کاردانی حرفه ای بازاریابی

 تعریف و هدف:

هدف از برگزاري اين دوره ارتقاء دانش و مهارت فعالان عرصه اقتصادي، بويژه صاحبان بنگاه هاي صنفي از يك سو، و تربيت نيروي انساني ماهر در حوزه بازاريابي و فروش، از سوي ديگر است. در اين دوره دانشجويان ضمن آشنايي با مباني نظري و اصول و مفاهيم بازاريابي، با كاربرد الگوها و فنون مربوط به بازاريابي و توسعه بازار آشنا مي شوند.

ضرورت و اهمیت:

توسعه فعاليت يك بنگاه اقتصادي مستلزم شناخت بازار، شناخت مشتري، شناخت رقبا و تحليل صحيح موقعيت خود در بازار است. اين مفاهيم عموما در حيطه تخصص بازاريابي است، نگاه كلي به وضعيت و جايگاه بازار يابي در اقتصاد ايران نشان مي دهد علي رغم رواج نسبي فرهنگ كسب و كار و مشتري مداري، به دليل عدم وجود نيروي انساني متخصص، بازاريابي علمي فاقد جايگاه مناسبي است و لذا به نظر مي رسد در شرايط كنوني كه توسعه بخش غير دولتي در صدر سياست هاي اقتصادي كشور قرار گرفته است، تربيت نيروي متخصص بازارياب مي تواند كمك موثري در ايجاد ظرفيت هاي لازم در بخش خصوصي و رونق اقتصادي كشور باشد.

مشاغل قابل احراز:
  •  –   بازاریاب واحد های  تولیدی، توزیعی و خدماتی
  •  –   فروشنده حرفه ای  واحد های صنفی
  • –   فعالیت در موسسات بازاریابی