رشته های کاردانی

دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

تعریف و هدف:

هدف از برگزاری دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت در حوزه کسب و کار و نیز بهسازی عملکرد فعالان فعلی این حوزه است. طی این دوره دانشجویان علاوه بر آشنایی با مبانی نظری کسب و کار، مهارتها لازم برای اداره واحدهای صنفی تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی را کسب می نمایند.

ضرورت و اهمیت:

نظر به تعدد فعالیتهای تولیدی و خدماتی در سطح کشور و همچنین نبود افراد متخصص در سطح کاردانی و تکنسین در این زمینه، نیاز شدید به این بخش از نیروی انسانی در سطح کارخانجات، کارگاه ها و صنایع و خدمات آشکار می باشد. از سوی دیگر در بسیار از موارد شاهد بکارگیری نیروی کارشناس در حوزه هایی می باشیم که کاردان به راحتی قادر به عرضه خدمات عملی و علمی در آن می باشد و عدم حضور کاردان باعث ایجاد یک خلا بزرگ بین نیروهای مهندس و کارگری و گاهی بروز مشکلات در محیط های کسب و کار گشته است.

قابلیت ها و مهارتهای مشترک فارغ التحصیلان:

الف- گزارش نویسی و مستندسازی

ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیتها

پ- انجام کار گروهی

ت- طبقه بندی و پردازش اطلاعات

ث- بهره گیری از رایانه

ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ- سازماندهی و ادراه کردن افراد تحت سرپرست و آموزش آنها

ح- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

  • اداره واحدهای صنفی تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی
  • شناخت و بکارگیری مفاد قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار
  • انتقال مهارتهای کسب و کار به افراد تحت سرپرست
  • تاسیس و راه اندازی واحدهای کوچک کسب و کار
  • شناسایی نیازهای مطلوب مشتریان و تامین آنها
مشاغل قابل احراز:
  • – کاردان کسب وکار در بخشهای بازرگانی، بازاریابی، منابع انسانی، واحدهای برنامه ریزی بازاریابی، واحدهای پشتیبانی فروش و واحدهای لجستیک سازمانها
  • – متصدی واحد ارتباط با مشتریان در واحدهای کسب و کار