رشته های کاردانی

دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی

دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی

تعریف و هدف:

دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی در قالب آموزش های مهارت و فناوری به برنامه درسی اطلاق می شود که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارتهای علمی در روابط عمومی و زمینه های مرتبط بتوانند امور محوله در مشاغل قابل احراز را به گونه ای شایسته ایفا نمایند.

ضرورت و اهمیت:

امروزه در سراسر کشور، هزاران کارمند روابط عمومی در شرکتها تجاری و صنعتی، سازمانهای دولتی و خصوصی، انجمن های تخصصی و به طور کلی در همه بخشهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی جامعه به فعالیت می باشند. اهداف و نقش روابط عمومی برای تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی در حوزه های روابط عمومی شناخته نشده است. بدین منظور لازم است دوره کاردانی روابط عمومی جهت آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد تشکیل گردد.

قابلیت ها و مهارتهای مشترک فارغ التحصیلان:

الف- گزارش نویسی و مستند سازی

ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیتها

پ- انجام کار گروهی

ت- طبقه بندی و پردازش اطلاعات

ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ-سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها

ح- خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغل

خ- خلاقیت و نوآوری

د- تفکر نقادانه و اقتضایی

مشاغل قابل احراز:
  • – متصدی ارتباطات مردمی
  • – متصدی امور تبلیغات
  • – متصدی امور رسانه ای
  • – متصدی امور رسانه ای
  • – متصدی امور تشریفات و مراسم
  • – متصدی انتشارات
  • – متصدی امور سمعی و بصری